Priroda je jedina knjiga koja na svim listovima nudi mnogo sadržaja.

Tvrtka M.S. DERATIZACIJA d.o.o. osnovana je 2002.g. Od tada se tvrtka konstantno razvija, kako u pogledu kvalitete, tako i brojem zaposlenih.

Naš mladi, ali stručni tim sastavljen je od diplomiranog inženjera biologije, sanitarnih inženjera i tehničara, te veterinarskog tehničara. Iskustvo, znanja i vještine naših djelatnika garancija su prevencije i/ili sanacije svih problema izazvanih pojavom štetnika u Vašem prostoru.

Naši djelatnici, osim što prate obvezno stručno usavršavanje propisano Zakonom, i sami istražuju nove tvari i metode dostupne u našoj zemlji kako bi Vam omogućili što kvalitetniju uslugu u skladu s najnovijim dostignućima.


Težeći stalnom usavršavanju, razvoju ponude, stjecanju i razmjeni iskustva, naša tvrtka je članica različitih stručnih udruga. Zahvaljujući zajedničkom trudu svih zaposlenika, postigli smo sve uvjete za dobivanje certifikata ISO 9001:2015 koji Vama garantira kvalitetno rješavanje problema, ISO 14001:2015 što znači da vodimo brigu o okolišu pri obavljanju naše djelatnosti, a u našem poslovanju polažemo iznimne napore ispuniti zahtjeve iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Politika kvalitete i okoliša

MS Deratizacija d.o.o. u svim segmentima svog svakodnevnog poslovanja i svim procesnim aktivnostima pružanja pravodobnih i kvalitetnih usluga dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije, zaštite od ptica i usluga visinskog čišćenja uspostavlja, održava i provodi Politiku kvalitete i okoliša prema zahtjevima normi ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015.

Poslovanje društva MS Deratizacija d.o.o. temelji se na kvalitetnom poslovnom odnosu prema našim djelatnicima, poslovnim partnerima, suradnicima, dobavljačima, te naravno, svim klijentima tj korisnicima naših usluga.

Poslujemo sukladno zakonskom okviru Republike Hrvatske, i svim ostalim zahtjevima koje pred nas postavljaju vanjske I unutarnje zainteresirane strane, tj tržište, struka i naši klijenti, korisnici naših usluga.

Klijentima nastojimo pružiti visokokvalietnu uslugu, prepoznatljivu na tržištu, na kojem smo prisutni još od 2002 godine. Poslovodstvo tj. uprava nastoji osigurati sve potrebne resurse kako bi se radni procesi odvijali nesmetano u ugodnom I sigurnom random okuženju.

Uzimajući u obzir kontekst unutar kojeg društvo obavlja svoju poslovnu djelatnost, raspoložive resurse, rezultate analize rizika I prilika te stanja na tržištu, postavljamo si mjerljive i ostvarive ali ambiciozne ciljeve s ciljem kontinuiranog pobljšanja sustava upravljanja kvalitetom I okolišem.

Stalno analiziramo i preispitujemo mjerljive pokazatelje naše učinkovitosti I kvalitete izvedbe, a u planiranju I izvršenju svakodnevnih aktivnosti uključujemo zaštitu okoliša s ciljem stalnog smanjenja direktnih i indirektnih utjecaja na okoliš te prevencijom onečišćenja.

Uprava zapošljava stručno i ambiciozno osoblje, te omogućava i potiče kontinuirano usavršavanje osobito u području specifičnih znanja značajnih za naš sustav upravljanja I naše poslovanje. Također kontinuirano njegujemoi I razvijamo kvalitetan, partnerski odnos s klijentima I dobavljačima, podižući svijest o važnosti zaštite okoliša I svjesnog gospodarenja otpadom u kojem leži nedovoljno prepoznata i iskoristiva vrijednost.

Zagreb, 28.10.2016.godine

Siniša Svedrović

Direktor